Menu mobilnemenu
 

Badanie sprawozdań finansowych

Naszą ofertę badania sprawozdań finansowych kierujemy do firm, które mają obowiązek badania sprawozdań, wynikający z ustawy o rachunkowości, ale również do firm, które dla własnych potrzeb chcą uzyskać pewność, że ich księgi i rozliczenia podatkowe są dobrze prowadzone, a ich sprawozdania prawidłowo sporządzone.

Działalność biegłych rewidentów poza badaniem sprawozdań finansowych obejmuje:

  • przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych,
  • świadczenie usług atestacyjnych, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej,
  • badanie przekształceń, połączeń, podziałów spółek handlowych, zgodnie z kodeksem spółek handlowych,
  • usługi pokrewne z rachunkowości i podatków według indywidualnych zakresów uzgodnionych z Klientem.

 

Możliwe są też audyty podatkowe, które pomogą w ustaleniu prawidłowych rozliczeń z tytułu podatków.

W zakresie audytu zdobyliśmy doświadczenie przez wieloletnią pracę w różnych branżach: przemyśle, handlu, budownictwie i rolnictwie.

Efektem naszej pracy jest nie tylko opinia czy raport, ale także nasze propozycje i wskazówki jak ograniczyć ryzyko w prowadzonej działalności.

Jesteśmy przekonani, że w tym przedmiocie działalności możemy służyć Państwu konkretną pomocą.

Zapraszamy!

Badanie sprawozdań finansowych

Naszą ofertę badania sprawozdań finansowych kierujemy do firm, które mają obowiązek badania sprawozdań, wynikający z ustawy o rachunkowości, ale również do firm, które dla własnych potrzeb chcą uzyskać pewność, że ich księgi i rozliczenia podatkowe są dobrze prowadzone, a ich sprawozdania prawidłowo sporządzone.

Działalność biegłych rewidentów poza badaniem sprawozdań finansowych obejmuje:

  • przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych,
  • świadczenie usług atestacyjnych, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej,
  • badanie przekształceń, połączeń, podziałów spółek handlowych, zgodnie z kodeksem spółek handlowych,
  • usługi pokrewne z rachunkowości i podatków według indywidualnych zakresów uzgodnionych z Klientem.

 

Możliwe są też audyty podatkowe, które pomogą w ustaleniu prawidłowych rozliczeń z tytułu podatków.

W zakresie audytu zdobyliśmy doświadczenie przez wieloletnią pracę w różnych branżach: przemyśle, handlu, budownictwie i rolnictwie.

Efektem naszej pracy jest nie tylko opinia czy raport, ale także nasze propozycje i wskazówki jak ograniczyć ryzyko w prowadzonej działalności.

Jesteśmy przekonani, że w tym przedmiocie działalności możemy służyć Państwu konkretną pomocą.

Zapraszamy!

Badanie sprawozdań finansowych

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij